Installation av solceller

Sol1energy kan hjälpa dig med en förstudie för solceller och batterilagring.

Kontakta oss idag

Förnybar energi till din bostad

Varje hem är unikt, vi tar fram solcellslösningar efter dina specifika önskemål. Tillsammans med dig genomför vi grön omställning samtidigt som vi sänker dina energikostnader. Vi utför alltid en förstudie som visar hur mycket energi er solcellsanläggning kommer att generera. Val av solcellspanel sker i samarbete med kund. Vi installerar med vårt egna team. Viktigt för oss är att skapa harmoni mellan form, funktion och teknik. Med en installation hos oss tar ni kontroll över er överskottsenergi samt säljer elen själv till din elleverantör. Med solceller hjälper vi tillsammans till att minska koldioxidutsläppen och bidra till en grön framtid. Som kund hos oss hjälper vi dig med skattereduktionen. Läs mer kring bidrag på skatteverket.se.

Solcellspanel

Sol1energy erbjudanden av solcellsanläggningar minskar era driftkostnader och ökar er klimatnytta. Att ställa om din fastighet till en mer hållbar grön framtid ska vara enkelt. Vi hjälper er med hela processen. Som privat person har man möjlighet till grönt skatteavdrag.

En solcellspanel består av ett flertal sammankopplade solpaneler som alla omvandlar solljus till elektricitet. Solceller består i huvudbeståndsdelen av halvledarmaterial som är kisel. Solcellen består av två sammanfogade halvledare med separerade metallkontakter.

Svenskarna har en övervägande positiv inställning till solenergi och dess framtid i Sverige.

Fastigheter som förbrukar sin egenproducerade el direkt, behöver köpa mindre från sin leverantör av elbolag. El som inte fastigheten förbrukar själv återgår till det allmänna elnätet. Med denna modell har fastighetsägaren möjlighet att erhålla ekonomisk ersättning på varje kWh som anläggning producerar. En viktig aspekt rörande lastprofilen generellt. Desto mer ström fastigheten förbrukar under dagen, desto högre är egenförbrukningskvoten för er anläggning. Fastighetens elförbrukning, lastprofil (ert tidsvarierande elbehov) och storleken på er solcellsanläggning bör vara väl anpassade gentemot varandra.

Fastighetens solcellsanläggning har en livslängd att leverera el i minst 20 år. Med en solcellsanläggning sänker ni era energikostnader och framtids säkrar er elförsörjning.

Solceller på tak till företag

Solceller på taket minskar era driftkostnader och ökar er klimatnytta. Att ställa om din fastighet till en mer hållbar grön framtid ska vara enkelt. VI hjälper er med hela processen, från förstudie till förvaltning.

Vår process

Vi sätter ihop ett team för varje unikt projekt och utarbetar en grundlig analys av fastigheten som resulterar i en förstudie. Vår förstudie arbetar vi fram tillsammans med våra partners. Utifrån förstudien skapar vi ett kvalitativt beslutsunderlag. Därefter utför vi installationen för er fastighet. När driftsättning är utförd kan vi hjälpa er med löpande underhåll.

Varför välja Sol1energy i Sverige?

Som experter inom solcellsansläggningar, batterilagrings och energitjänster för bostäder arbetar vi med effektiva energilösningar.

Sol1energy utarbetar solpanellösningar med eller utan batteri. Vi utarbetar en förstudie och kommer fram till vad som passar bäst för ditt energibehov.

Finansieringslösning för din solcellsanläggning

Vi vill underlätta för fastighetsägare att genomför grön omställning samt minska elkostnaderna över tid. Varje projekt är unikt likväl är din finansierings lösning unik. Vi samarbete med Sveabank för finansiering av din solcellsanläggning. För mer information kontakta Sol1energi

Offerförfrågan

Skicka ett mail med dina kontaktuppgifter och berätta vilken typ av produkt du är intresserad av.