Solceller på tak

Sverige har höga energikostnader. Solpaneler för din bostad minskar månatliga räkningar och ger en god avkastning. Solpaneler för bostaden är effektiva och levererar grön energi.

Kontakta oss idag

Funderar du på hur solpaneler kan gynna dig?

Du kan minska och i vissa fall eliminera månatliga elräkningar. Solenergin från solcellsanläggningen innebär inga kostander från ditt elbolaget. Med hjälp av investeringen bidrar du till den gröna omställningen.

Att erbjuda den bästa solcellsanläggning för varje unik fastighet – Sol1energy process

Vi sätter ihop ett team för varje unikt projekt och utarbetar en grundlig analys av fastighetens tak som resulterar i en förstudie. Vår förstudie arbetar vi fram tillsammans med våra partners.

Utifrån förstudien skapar vi ett kvalitativt beslutsunderlag. Därefter utför vi installationen av era solceller på fastigheten. När driftsättning är utförd av era solpaneler kan vi hjälpa till med löpande underhåll utav era solceller.

Garanti & kostnader

Solpaneler för fastigheter som installeras har en garantitid på upp till 20 år 

Solcellsanläggning skyddar dig från ständigt ökande energikostnader.

Solceller minskar beroendet av elnätet.

Solceller

Verkningsgrad beräknas allmänt som kvoten mellan utgående och ingående effekt. Utgående effekt kan maximalt bli så stor som den ingående effekten.

Vid elproduktion med solceller skiljer man på cell-, modul- och systemverkningsgrad.
Vid kommersiell massproduktion fås i dagens läge upp till 20% cellverkningsgrad, beroende på vilken teknik som används. Modulverkningsgraden avser den totala modulytan och är därför alltid något lägre än cellverkningsgraden. Detta beror bland annat på det outnyttjade mellanrummet som blir mellan de ihopkopplade solcellerna.

Växelriktaren omvandlar likström från solpanelerna till växelström med en viss verkningsgrad. Marknadsledande växelriktare når en total verkningsgrad på upp till 99 procent. Sol1energy samarbetar endast med marknadsledande varumärken inom växelriktare.

Offerförfrågan

Skicka ett mail med dina kontaktuppgifter och berätta vilken typ av produkt du är intresserad av.