Energilagring med batteri

Solenergi är det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att minska dina energikostnader samtidigt som du bidrar till en grön omställning.

Kontakta oss idag

Med energilagring maximerar du värdet på din solcellsanläggning

Med hjälp av Energilagring kan elen från dina solpaneler användas på ett mer effektivt sätt. Exempelvis kan du ladda elbilen under natten när solen inte lyser. En annan fördel med energilagring är att skapa lönsamhet i din energianvändning genom att styra dina elinköp till när timtaxan är som billigast. Med energilagring har du också en backup om elnätet blir strömlöst.

Energilagring

Solceller på taket minskar era driftkostnader och ökar er klimatnytta. Att ställa om din fastighet till en mer hållbar grön framtid ska vara enkelt. Vi hjälper er med hela processen, från förstudie till installation.

Hur hjälper vi dig? 

Sol1energy hjälper dig om du redan har solpaneler på din fastighet, eller om du planerar att installera ett solcellssystem.

Med batterilagring för solpaneler lagras överskottsenergi som produceras på din fastighet.

Genom att lagra överskottet av solel under dagtid kan elen senare användas istället för köpt el från elnätet, vilket sänker elkostnaderna. Ju mer av den egenproducerade elen som man förbrukar själv (till exempel med produktionsanläggningar eller elfordon) desto större kostnadsbesparing. Dessutom minskas CO2-utsläppen från den el man använder.

Vad är ett batteri för solceller?

Innan vi tittar på fördelarna med ett solpanelsbatteri, låt oss definiera tekniken.

Ett solpanelsbatteri är ett system som lagrar energi som produceras av dina solpaneler. Den lagrade elen brukas vid ett senare tillfälle i fastigheten. Systemet ger dig mer flexibilitet och tillförlitlighet från din solenergi.

Genom att lagra överskottet av solel under dagtid kan elen användas kvällstid och på natten. Vilket sänker din totala elkostnad.  Den egenproducerade elen lagars i batterier. Med batterier för solceller minskas CO2-utsläppen. Vid beställning av installation av system för lagring av egenproducerad el finns möjlighet att erhålla skattereduktion för grön teknik. Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida.

Fördelarna med ett solcellsbatteri är ganska betydande, både när det gäller effektivitet och kostnadsbesparingar. Beroendet av elnätet minimeras med batterilagring. Den lagrade elen kan användas i nödsituationer. Med hjälp av batterilagringssystemet finns möjlighet att styra vilka produkter som skall erhålla el vid strömavbrott. 

Batterilagringssystem integreras enkelt tillsammans med installation av solpaneler.

Om du installerar solceller rekommenderar vi att du kompletterar med ett energilagring system. Sol1energy rekommenderar växelriktare som har möjlighet att integreras med batterilagringssystem.

Sol1energy utför förstudier till dig som underlag för att underlätta ditt beslut.

Höga anslutningskostnader och elnätsavgifter på grund av lasttoppar kan undvikas genom intelligent användning av batterilager. Elnätsavgifterna beräknas ofta baserat på det högsta effektuttaget. Därför kan även korta tider av hög belastning få elnätsavgifterna att öka drastiskt. Moderna batterilagringssystem kan minska dessa effekttoppar och därmed minska elkostnaderna rejält.

Offerförfrågan

Skicka ett mail med dina kontaktuppgifter och berätta vilken typ av produkt du är intresserad av.